Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. Her bir düzenlemenin takvimi de farklı. İzlemekte zorlananlar için, Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Temmuz 2018
Peşin ödemede son ödeme tarihi 1 Ekim 2018
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2018 olmak üzere birer ay atlamalı.

2. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Temmuz 2018
Peşin ödemede son ödeme tarihi 1 Ekim 2018
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2018 olmak üzere birer ay atlamalı.

3. İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.
Ödeme süresi İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.

4. Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2018
Peşin ödemede son ödeme tarihi 1 Ekim 2018
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği

Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2018, Kasım/2018, Ocak/2019, Mart/2019, Mayıs/2019, Temmuz/2019

5. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu 31 Temmuz 2018
Peşin ödemede son ödeme tarihi 1 Ekim 2018
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül/2018 olmak üzere birer ay atlamalı.

6. Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması
Bildirim ve kayıt süresi sonu 31 Ağustos 2018
Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı Bildirimin verildiği ay.
Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi KDV beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların kayıtlardan çıkartılması
Fatura düzenleme süresi sonu 31 Ağustos 2018
Hesaplanan KDV ödeme süresi Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.
c)  Kasa hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu 31 Ağustos 2018
Ödeme süresi sonu %3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.
d) Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi
Beyan süresi sonu 31 Ağustos 2018
Ödeme süresi sonu %3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

7. Varlık barışı

İşlem Tarih
Yurt dışı varlıklar Banka veya aracı kurumlara bildirim 30 Kasım 2018
Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Banka ve aracı kurumlarca vergi dairesine beyan 31 Aralık 2018
Vergisiz olarak kanun avantajlarından yararlanmak için, yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye transferi 31 Temmuz 2018
Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 30 Kasım 2018
Yurt içi varlıklar Vergi dairesine beyanı 30 Kasım 2018
Verginin ödemesi 31 Aralık 2018
Yasal defterlere kayıt 30 Kasım 2018
Vergisiz olarak kanun avantajlarından yararlanmak için yurt içindeki varlığın kayda alınması 31 Temmuz 2018

Recep BIYIK

VERGİ PORTALI

Powered by WPeMatico