Mart ve nisan aylarının beyan dönemi olması nedeniyle oluşan yoğunluk, mart sonunda bir haftada çıkan iki esaslı vergi kanunu nedeniyle bu yıl daha da zorlu geçti. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle rehavete kapılabilecekler için Mayıs ayında yapılması gereken iş ve işlemleri hatırlatmakta yarar var diye düşündüm.
İşte mayısta yapılacaklar listesi.

Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının yıllık bildirimleri

2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, yabancı sermayeli şirketlerle ilgili mevzuat daha liberal hale getirildi. Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırıldı. Bunun yerine bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü getirildi.

Bu bildirimlerden aşağıdaki iki tanesinin, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan formlar kullanılarak, yıllık bazda ve her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor.

– Şirketlerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”

– İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerine ilişkin “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”

Yönetmelikte, faaliyette bulunan irtibat bürolarının bildirimi yapmamaları durumunda, süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve faaliyet izinlerinin de re’sen iptal edilebileceği hükmü var. Önemli bir yaptırım.

Yatırım indirimi stopaj ödemesi

Yatırım indirimine son verileli çok oldu ama Gelir İdaresi verilerine bakılırsa, daha bir süre bu istisnayı uygulamaya devam edeceğiz. İdarenin faaliyet raporlarında yer alan bilgiye göre her yıl 700 milyon liranın üzerinde yatırım indirimi stopajı ödeniyor.

Bu istisnadan Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında yararlanan kurumların, kâr dağıtımı yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yararlandıkları tutar üzerinden %19,8 oranıyla hesapladıkları stopajı 23 Mayıs akşamına kadar beyan etmeleri ve 26 Mayıs akşamına kadar ödemeleri gerekiyor.

Denetim kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yıllık harçları

Harçlar Kanunu gereği, bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri, elektrik üretim faaliyetinde bulunan kurumlar ise elektrik üretim lisansı için harç ödemektedir.

Denetim kuruluşlarının yetkilendirme belgeleri ilk alındığı yıl maktu harca, sonraki yıllarda ise kanunla belirlenen tutardan az olmamak koşuluyla, nispi harca tabidir. Nispi harcın matrahı, denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatıdır. Nispi harç, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Elektrik üretim şirketlerinin üretim lisansı harcı ise kanunla tanımlanan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanmakta, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve Mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Emlak vergisi birinci taksit ödeme zamanı

Emlak vergisinin ilk taksitinin mayıs, ikinci taksitinin ise kasım ayı içinde ödenmesi gerekiyor.
İş yerleri için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin ödeme zamanı da emlak vergisiyle aynı. Konutlar için çevre temizlik vergisi su faturasının içinde tahsil ediliyor. Ayrıca bir ödeme yok.

E-defter beratı yüklenme zamanı

Yasal düzenlemeler gereği, hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratının kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar gönderilmesi gerekiyor. 30 Nisan itibariyle bitecek olan süre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 4 Haziran günü sonuna kadar uzatıldı.

Aralık ayına ait berat yüklemesinin defterin kapanış onayı yerine geçtiği dikkate alınırsa, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü akşamına kadar bu işlem mutlaka tamamlanmalıdır.

Vergi levhasının yazdırılması

Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekiyor.

Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yok. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterli.

Vergi levhasının allınmaması ve istendiğinde ibraz edilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Tutarı 2017 yılı için 240 lira.

Recep BIYIK
VERGİ PORTALI

Powered by WPeMatico