Yabancı personel istihdam eden işverenlerin uymaları gereken kurallar nelerdir?

Yabancı uyruklu işçilerin SGK’ya bildirim süreleri Türk personeli gibi SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ve AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİYLE gerçekleştirilmektedir.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre; yabancılar Türkiye de çalışmak istedikleri takdirde önceden ilgili makamlardan izin almak zorundadırlar.(1)

Çalışma izin belgeleri, ÇALIŞMA BAKANLIĞI (ÇSGB), Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu arada belirtilmesinde fayda görülen husus şudur; 11.04.2014 tarihinden itibaren Yabancılar ve Uluslararası Koruma yasasına göre ve 4817 sayılı yasanın 10. Maddesinde belirtilen ÇALIŞMA İZİN MUAFİYET TEYİT BELGELERİ aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır.(2)

Bu kapsamda çalışma izin belgesi ile çalışma izin muafiyet teyit belgeleri aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır.(3)

Buna göre; 11.04.2014 tarihinden itibaren yabancı uyruklu personel çalıştıran işverenler aşağıdaki konuları mutlak surette dikkat etmek zorundadırlar:

1- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde SGK ya bildirim yapılacaktır.

2- Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih tebliğ tarihi yerine geçer.

3- Çalışma izin belgesinin tebliğ tarihi ile gönderim tarihi arasında çelişki veya farklılık doğması halinde; bildirim süresi evrakın tebliğ tarihi itibaren 30 gündür.

İşverenler tarafından çalıştırılan yabancı personelin SGK ya bildirim süresi 30 gündür. Sigortalı işe giriş bildirgesinin 30 günden sonra verilmesi halinde idari para cezası (İPC) uygulanır.

Diğer taraftan iş yeri bildirgesi (İB) ile aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) hakkında da aynı şekilde işlem yapılır.

İşverenlerin, işe giriş bildirgesine (30) günlük süre içerisinde vermeleri durumda işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması koşulu aranmamaktadır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 30 günlük süre içerisinde yabancı sigortalının işe başlamadığının tespiti halinde SGK ya durum bildirilir. Örneğin; yabancı personel yeniden yurt dışına çıkmış olabilir, hasta olabilir, tutuklu olabilir veya muhtelif sebeplerle işe başlamamış olabilir.

——

(1) 4817 sayılı yasa 06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(2) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası 11.04.2013 gün ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) Bu yönetmelik için Bkz: 12.05.2010 gün ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili SGK’nın 28.02.2013 tarih ve ‘ Sigortalılık İşlemleri’ konulu 2013/11 sayılı Genelgesi mevcuttur. Öte yandan konuyla ilgili SGK’nın 28.02.2014 gün ve 2013/11 sayılı genelgesi hakkında, 2014/5 sayılı genelge incelenmelidir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

hurses.com.tr

Powered by WPeMatico