“Yasal Faiz” ve “Akdi Faiz” Farkı

shout_1515906769465

Faizler, oran açısından “Yasal Faiz” ve “Akdi Faiz” olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Yasal faiz oranları, her alacağın mahiyetine göre mevzuatın belirlediği oranlardır.

Mahiyeti açık olmayan alacaklarda faiz oranı kanuni (adi) faize göre belirlenir.

Akdi faiz oranı ise sözleşmeyle belirlenir.

Faizler, tür olarak ise “Anapara faizi” ve “Temerrüt Faizi” olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Anapara faizi, borçlu henüz temerrüde düşmeden ödenmesi gereken faizdir.

Sözleşme uyarınca alacaklıya ait paranın faiz geliri elde etmek amacıyla ödünç verilmesi veya herhangi bir şekilde borçluda kalması üzerine faiz ödenmesi öngörülmüş ise anapara faizinden söz edilir.

Borçlu temerrüde düştüğünde ise ayrıca temerrüt faizi alınır.

The post “Yasal Faiz” ve “Akdi Faiz” Farkı appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico