Yatırım teşviklerinde yapılan yeni düzenleme ile işletmelere daha fazla faiz desteği verilecek, vergi muafiyetleri artacak ve finansal kiralama limitleri daha yüksek olacak
Bakanlar Kurulunun “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla yatırımlara sağlanan devlet teşviklerinde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, yatırım teşvik belgesine konu finansal kiralama işlemlerinde makine ve teçhizat için aranan asgari tutar 200 bin liradan, 1-4. bölgelerde 500 bin liraya, 5-6. bölgelerde 300 bin liraya yükseltildi.
Ekonomi Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, büyükbaş hayvan besi çiftliği yatırımı gerçekleştirecek firmaların yurt dışındaki faaliyetlerini özendirmek amacıyla oralardaki faaliyetlerinden elde ettikleri ürünlerin Türkiye’ye girişini kolaylaştırıcı yönde düzenleme yapıldığı belirtildi.
SERA VE ENTEGRE HAYVANCILIK YATIRIMLARINA FAİZ DESTEĞİ
Açıklamaya göre, asgari 6 milyon lira tutarındaki 50 dekar ve üzeri otomasyona dayalı modern sera yatırımları ve yüksek kapasiteli entegre hayvancılık yatırımlarına, lirada yüzde 7, döviz veya dövize endeksli kredilerde yüzde 3 oranında faiz desteği uygulanacak.
Yüksek kapasiteli hayvancılık yatırımlarında faiz desteğinin uygulanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Faiz desteği tutarları, yatırımların finansman olanaklarını genişletmek amacıyla bölgeler itibarıyla ve Ar-Ge ile çevre yatırımlarında artırıldı.
Otomasyona sahip modern sera, belirli bir kapasitenin üzerindeki entegre hayvancılık, 5 milyon liranın üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi, yaşlı ve engelli bakım köyleri, esenlik tesisi yatırımlarıyla asgari 500 milyon lira tutarındaki orta yüksek teknolojili yatırımlar “öncelikli yatırımlar” kapsamına alındı.
Bu kapsama alınan belirli bir kapasite üzerindeki entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin bu yıl düzenlenecek teşvik belgelerinin daha yüksek oranda vergi indirimi desteğinden yararlanması imkanı getirildi.
Bazı tekstil yatırımları ile Iğdır’daki kütlü pamuk işleme yatırımları da destek kapsamında yer aldı.
STRATEJİK YATIRIMLARA İLAVE SÜRE
Kararla stratejik nitelikteki yatırımların tamamlanmasını ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara, belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ilave süre verilmesi sağlandı.
Halihazırda sigorta primi işveren hissesi desteği, gemi inşasında 18 ay olarak uygulanıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) için inşa edilen gemilere sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteğinin de bu kurumla imzalanan sözleşme süresince uygulanması mümkün kılındı.
Havayolu taşımacılığı ve hava araçları tamir bakım sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi için, bu alandaki eğitim yatırımları asgari 20 milyon lirayı bulması halinde “öncelikli yatırım” kapsamında olacak.
Belirli kriterleri birlikte sağlaması halinde genel sistemden desteklenebilecek demir-çelik yatırımları AB mevzuatıyla uyumlu hale getirildi.
OECD sınıflandırmasına göre orta yüksek teknolojili yatırım olması nedeniyle 4. bölge desteklerinden yararlanabilecek yatırım konuları genişletilerek kozmetik, sabun ve deterjan gibi kimyasal ürünlerle vana-musluk gibi orta yüksek teknolojili ürünlerin bu desteklerden yararlandırılması sağlandı.
Öte yandan, başka bir kararla da plastik mobilyalar hariç mobilya imalatı İstanbul dışındaki tüm illerde bölgesel destek kapsamına alındı.

Powered by WPeMatico