YENİ İŞE BAŞLAYANLAR DEFTER E BEYAN SİSTEMİNE NE ZAMAN BAŞVURACAKLARDIR ?-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR

İşe başlamada bildiriminden en geç 7 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar http://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.

Defter e beyan sistemi

[contact-form]

Powered by WPeMatico