YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ… (Mustafa KESKİN, SGK E.Başmüfettişi)

Yürürlükteki sigorta prim teşviklerinin amacı, istihdam üzerindeki maliyetleri azaltmak ve hali hazırdaki işsizlerinin iş imkanına kavuşmasının önünü açmaktır.

Bu çerçevede 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 7103 Sayılı Torba Yasa ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 19 uncu madde eklenerek yeni bir istihdam teşviği daha yürürlüğe konulmuştur.

Bu teşviğin uygulanmasında daha önceki sigorta primi teşviklerinde olduğu gibi bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Sigortalı Yönünden Aranan Şartlar

İŞKUR a kayıtlı işsiz olmak,
01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak,
İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olmak,
İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmak, (Dosya bazlı değerlendirme yapılacaktır.)

İşyeri Yönünden Aranan Şartlar

Özel sektöre ait işyeri olması,
Aylık Prim Hizmet Belgelerinin/Muhtasar Prim Hizmet Belgelerinin süresinde verilmesi,
Primlerinin süresinde ödenmesi,
Sigortasız veya sahte sigortalı çalıştırılmaması,
01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen ya da daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda hiç sigortalı çalıştırmayan işyerleri, 01/01/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destekten yararlandırılır.

Teşvik Süresi

Yukarıda belirtilen şartların hem çalışan hem de işyeri yönünde sağlanması şartıyla sigorta prim teşviği 12 ay süre için uygulanacak olup 18 yaşından büyük kadın çalışan, 18-25 yaş arasındaki erkek çalışan ve İŞKUR a kayıtlı engelli çalışan için teşvik süresi 18 ay olacaktır.

Teşvik Tutarı

Verilecek teşvik tutarı ise şayet işyeri bilişim veya imalat sektöründe faaliyet gösteriyorsa, teşviğe konu prim tutarı asgari ücretin brütünü geçmemek üzere sigortalı için bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissenin tamamı, işyeri diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa sigortalı için bildirilen prime esas kazancın aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesinin tamamı olacaktır.

Teşvik uygulaması ile ilgili SGK tarafından genelge yayımlanmasından sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza önemle hatırlatırız…

Mustafa KESKİN

SGK E.Başmüfettişi)

Powered by WPeMatico