Meclise sunulan torba yasasında çeşitli vergilerle ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan en önemlisi finansal kurumların (bankalar, leasing ve faktoring şirketleri) kurumlar vergisinde öngörülen yüzde 2’lik artıştır.

Bu artış öteden beri finansal kurumların devlet yetkililerinin söylemlerine rağmen faizleri indirmemelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Başka bir neden bakanın Katma Değer Vergisinde(KDV) İngiliz modeline geçiş söyleminin gerçekleşebilmesi için eksilebilecek fon ihtiyacını karşılama amacı da akla gelmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi ile vergi kesintilerinde yapılan artışın amacı da KDV’de yapılacak değişiklikler sonucu dolaylı vergilerde meydana gelecek azalışı karşılamaktır.

Torba Kanun Tasarısında yer alan başlıca değişiklikler şunlardır:

1 – Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 40 artıyor.

2- Finans sektöründe yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı yüzde 22’ye çıkarılıyor.

3- Kurumlarda dağıtılmayan kar paylarına yüzde 1 kesinti getiriliyor.

4- Cep telefonu, sabit telefon görüşmelerinden ve internet hizmetlerinden farklı oranlarda alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5 olarak tek oranda düzenleniyor.

5- Yurtdışında yapılan telefon konuşmalarından KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

6- Şans oyunları ve çekilişlerden elde edilen gelirlerden yapılan yüzde 10 kesinti yüzde 20’ye çıkarılıyor.

7- Kira gelirlerinden yüzde 25 olan getiri gider oranı yüzde 15’e indiriliyor.

8- Vergi borçlarının ödenmesi için yapılan tebligatlarda mal bildiriminde bulunmak için uygulanan 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor.

9- Belediye meclislerine, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz fon sağlama imkânı getiriliyor.

YENİ VERGİ KANUN TASARISININ TAM METNİ Okumak için tıklayınız

Powered by WPeMatico