Güncel, yeniliklere açık bakış açısıyla
günün gereklerine karşı hazırlıklı çalışma prensipleri