Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü

Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılma Süresinin Son Günü Türk Ticaret Kanunu’ nun 64’üncü maddesine göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 30 Haziran 2018’e kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Bu konuda detaylı bilgi 20.06.2018/108 Sirkülerimizde yer almaktadır. Diğer taraftan, 30 Haziran 2018 günü Cumartesi gününe denk geldiğinden meslek mensuplarımızdan tasdik işlemlerinin yapılma süresinin 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününe uzayıp uzamayacağı konusunda sıkça soru gelmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda bu konuda açık hüküm olmadığından daha önce Yevmiye Defteri kapanış tasdik gününün Pazar gününe gelmesi üzerine Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Türkiye Noterler Birliğine gönderdiği 29 Mart 2013 tarihli ve 2416 sayılı yazısında, yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin Pazartesi günü sonuna kadar yapılabileceğinin değerlendirildiğinin mütalaa edildiği yönünde görüş bildirmiştir.

Buna göre meslek mensuplarımızın fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerini Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün mütaalası doğrultusunda 2 Temmuz 2018 gününe kadar yaptırabilecekleri dikkate alınmalıdır.

108 Sayılı Mevzuat Sirküleri tam metni…

TÜRMOB

Yevmiye defterlerinin kapanış onayı

Powered by WPeMatico